Úřad průmyslového vlastnictví

Zkoušky patentových zástupců


Institut průmyslověprávní výchovy ve spolupráci s Komorou patentových zástupců organizačně zajišťuje odborné zkoušky patentových zástupců.

Bližší informace a kontakty:
tel: 220 383 110, 220 383 108
fax: 224 311 566
e-mail: prumvlast@upv.cz

Datum poslední aktualizace – 25.04.2017 08:43