Úřad průmyslového vlastnictví

Publikace: Odhalení nevyužitého potenciálu: Případové studie Evropského patentového úřadu o malých a středních podnicích a jejich strategii a správě průmyslového vlastnictví


Evropský patentový úřad v úzké spolupráci s renomovanými odborníky na průmyslové vlastnictví vytvořil publikaci sestávající z 12 případových studií o evropských malých a středních podnicích, které využívají patenty a jiná práva duševního vlastnictví ve svůj prospěch a o výhodách, jaké mohou očekávat od plánovaného jednotného patentu.

Více informací 

Datum poslední aktualizace – 25.06.2018 12:57