Úřad průmyslového vlastnictví

Informace WIPO k tzv. tvrdému brexitu – Haagský a Madridský systém


Informace WIPO k tzv. tvrdému brexitu – Haagský a Madridský systém

WIPO na svých stránkách zveřejnilo informaci týkající se možného tzv. tvrdého brexitu (vystoupení Spojeného království z Evropské unie bez dohody) a jeho dopadech pro uživatele Haagského systému pro mezinárodní zápis průmyslových vzorů a Madridského systému pro mezinárodní zápis ochranných známek

Haagský systém

Vláda Spojeného království (UK) zveřejnila návrh právního nástroje, který by poskytl ve Spojeném království nepřetržitou ochranu (průmyslových) vzorů přihlášených a zapsaných podle Haagského systému, u nichž byla určena Evropská unie (EU).

Řešení stanovená v návrhu právního nástroje by se použila pouze v případě, že by došlo k brexitu bez dohody.

WIPO zveřejňuje informace o tomto návrhu právního nástroje, aby uživatelé Haagského systému obeznámila s tím, jak budou jejich práva ve Spojeném království zachována - a jak tato práva zabezpečit – v případě brexitu bez dohody.
Vysvětlující dokument WIPO k Haagskému systému ke stažení (v AJ)

Madridský systém

Vláda Spojeného království (UK) zveřejnila návrh právního nástroje, který by, pokud by byl schválen parlamentem Spojeného království, poskytoval ve Spojeném království nepřetržitou ochranu ochranným známkám přihlášeným a zapsaným podle Madridského systému, u nichž byla určena Evropská unie (EU).

Tato ustanovení by platila pouze v případě, když by došlo k brexitu bez dohody.

WIPO zveřejňuje informace o tomto návrhu právního nástroje, aby uživatele Madridského systému obeznámilo s tím, jak budou jejich práva ve Spojeném království zachována - a jak tato práva zabezpečit – v případě brexitu bez dohody.
Vysvětlující dokument WIPO k Madridskému systému ke stažení (v AJ)

Datum poslední aktualizace – 28.03.2019 09:31