Úřad průmyslového vlastnictví

Studie o ochraně a kontrole zeměpisných označení zemědělských produktů v členských státech EU


Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) zveřejnil dne 14.12.2017 na webových stránkách Evropského střediska pro sledování porušování práv duševního vlastnictví Studii o ochraně a kontrole zeměpisných označení zemědělských produktů v členských státech EU. Úplné znění studie v angličtině a její shrnutí ve 23 jazycích, vč. českého, jsou dostupné na EUIPO - Observatory publications.

Hlavním cílem studie je zmapovat systémy kontroly a ochrany zeměpisných označení v členských státech EU. Studie poskytuje praktické informace uživatelům o dostupných donucovacích opatřeních a opravných prostředcích v případech porušení práv. Studie vychází z údajů poskytnutých vnitrostátními orgány 23 členských států EU, které mají na starosti politiky kvality v zemědělsko-potravinářském odvětví a z volně dostupných zdrojů. Přílohou studie je příručka pro veřejné orgány a hospodářské subjekty, obsahující konkrétní údaje a praktické informace o nápravných opatřeních, kompetentních orgánech a řadu užitečných webových odkazů.

Datum poslední aktualizace – 03.01.2018 10:42