Úřad průmyslového vlastnictví

Sbírka judikatury týkající se vymáhání práv duševního vlastnictví - Odpovědnost a povinnosti zprostředkovatelských služeb v Evropské unii


Evropské středisko pro sledování porušování práv duševního vlastnictví Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (Observatoř) zveřejnilo v uplynulých dnech na svých webových stránkách novou sbírku soudních rozhodnutí (sbírka). Sbírka podává přehled o hlavních závěrech vybraných rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie (CJEU) a vnitrostátních soudů 14 vybraných členských států Evropské unie, vydaných mezi rokem 2016 a začátkem roku 2019 v oblasti zprostředkování online transakcí na internetu. Podíl elektronického obchodování neustále roste a stále větší počet podniků a spotřebitelů se pravidelně účastní online transakcí. Tento nárůst online aktivit je doprovázen rozšiřující se judikaturou. Sbírka se zaměřuje na odpovědnost a povinnosti online zprostředkovatelů v Evropské unii, kteří spojují nebo usnadňují transakce mezi třetími stranami na internetu a poskytuje přehled o nejnovějším vývoji v této rychle se vyvíjející oblasti. 

Sbírka soudních rozhodnutí (pdf, 2,5 MB)

Datum poslední aktualizace – 23.09.2019 10:03