Úřad průmyslového vlastnictví

Ekonomický dopad padělání výrobků


12. studie
Evropské středisko pro sledování porušování práv duševního vlastnictví (pod vedením EUIPO) zveřejnilo zprávu, ve které uvádí, že v důsledku porušování práv duševního vlastnictví v odvětví výroby pneumatik dochází na trhu každoročně ke ztrátám 7,5% (2,2 mld. €) z celkového objemu tržeb. V důsledku porušování práv duševního vlastnictví v odvětví výroby baterií dochází ke ztrátám 1,8% (180 mil €) z celkového objemu tržeb v EU.

Úplné znění dvanácté zprávy

11. studie
Evropské středisko pro sledování porušování práv duševního vlastnictví (pod vedením EUIPO) zveřejnilo zprávu, ve které uvádí, že v důsledku porušování práv duševního vlastnictví v odvětví chytrých telefonů dochází na trhu každoročně ke ztrátám 8,3% (4,2 mld. €) z celkového objemu tržeb.

Úplné znění jedenácté zprávy

10. studie
Evropské středisko pro sledování porušování práv duševního vlastnictví (pod vedením EUIPO) zveřejnilo zprávu, ve které uvádí, že v důsledku porušování práv duševního vlastnictví v odvětví pesticidů dochází na trhu každoročně ke ztrátám 13,8% (1,3 mld. €) z celkového objemu tržeb.

Úplné znění desáté zprávy

9. studie
Evropské středisko pro sledování porušování práv duševního vlastnictví (pod vedením EUIPO) zveřejnilo zprávu, ve které uvádí, že v důsledku porušování práv duševního vlastnictví v odvětví léčiv dochází na trhu každoročně ke ztrátám 4,4% (10 mld. €) z celkového objemu tržeb. To se promítá ve ztrátě 38 000 pracovních míst, neboť zaměstnavatelé zaměstnávají méně lidí než v případě, že by k padělání nedocházelo.

Úplné znění deváté zprávy  

8. studie
Evropské středisko pro sledování porušování práv duševního vlastnictví (pod vedením EUIPO) zveřejnilo zprávu, ve které uvádí, že v důsledku porušování práv duševního vlastnictví v odvětví výroby lihovin a vín každoročně ke ztrátám 3,3% (1,3 mld. €) z celkového objemu tržeb (38 mld. €). To se promítá ve ztrátě 4800 pracovních míst, neboť zaměstnavatelé zaměstnávají méně lidí než v případě, že by k padělání nedocházelo.

Úplné znění osmé zprávy  

7. studie
Evropské středisko pro sledování porušování práv duševního vlastnictví (pod vedením EUIPO) zveřejnilo zprávu, ve které uvádí, že hudební průmysl přišel v roce 2014 o 170 milionů eur kvůli hudebnímu pirátství. Konkrétně o 57 milionů eur z prodeje hudebních nosičů (např. CD) a o 113 milionů eur z prodeje hudby v digitálním formátu.

Úplné znění sedmé zprávy 

6. studie
Porušování práv k zeměpisnému označení (vína, lihoviny, vybrané zemědělské produkty a potraviny) je odhadován na 2,3 miliardy eur. Tento objem představuje finanční prostředky zaplacené za padělané zboží.
Úplné znění šesté zprávy 

5. studie
V důsledku porušování práv duševního vlastnictví výrobců šperků, hodinek, kabelek a zavazadel přijdou firmy z EU ročně o 3,5 miliardy eur a způsobí ztrátu zhruba 27 000 pracovních míst.
Úplné znění páté zprávy 

4. studie
V důsledku porušování práv duševního vlastnictví v oboru hraček a deskových her přijdou firmy z EU ročně o 1,4 miliardy eur a zruší se přibližně 6150 pracovních míst. 
Úplné znění čvrté zprávy 

3. studie 
V důsledku porušování práv duševního vlastnictví v odvětví sportovních potřeb přijdou firmy z EU ročně o 500 milionů eur a zruší se přibližně 2800 pracovních míst
Úplné znění třetí zprávy

2. studie
V důsledku porušování práv duševního vlastnictví v odvětví oděvního průmyslu přijdou firmy z EU ročně o 26 mld. eur a zruší se 363 000 pracovních míst.
Úplné znění druhé zprávy

1. studie 
V důsledku porušování práv duševního vlastnictví v odvětví kosmetického průmyslu přijdou firmy z EU o 5 mld. eur a zruší se 50 000 pracovních míst.
Úplné znění první zprávy

Datum poslední aktualizace – 21.02.2018 10:49