Úřad průmyslového vlastnictví

Evropská síť OZ a PV


Evropská síť ochranných známek a průmyslových vzorů (European Trade Mark and Design Network - ETMDN) je centrálním bodem spojujícím národní a regionální úřady průmyslového vlastnictví, sdružení uživatelů a další organizace na ochranu průmyslového vlastnictví, jejichž zájmem je harmonizace systému ochranných známek a průmyslových vzorů v Evropě. Jejich postupy a nástroje jsou zaměřeny na potřeby jak pracovníků v této oblasti průmyslového vlastnictví, tak i vlastníků průmyslových práv. Společnosti z celého světa by měly mít možnost rozhodnout se, kde si přihlásí své ochranné známky či průmyslové vzory, a to spíše na základě svých podnikatelských strategií, než s ohledem na rozdílné postupy jednotlivých národních nebo regionálních úřadů.
Hlavním cílem ETMDN je nabídnout uživatelům služby té nejvyšší kvality prostřednictvím poskytování nejmodernějších elektronických služeb, usnadněním přístupu k informacím a sbližováním postupů úřadů průmyslového vlastnictví, zejména pokud jde o průzkum ochranných známek a průmyslových vzorů. Toho je dosahováno prostřednictvím projektového přístupu. Hybnou silou projektů jsou pracovní skupiny složené z odborníků ze zúčastněných úřadů a sdružení, kteří poskytují rady a informace. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), který je jednou z agentur Evropské unie, poskytuje infrastrukturu a zdroje na podporu realizace projektů společně se zúčastněnými úřady průmyslového vlastnictví.

Evropská síť ochranných známek a průmyslových vzorů

Datum poslední aktualizace – 11.07.2016 10:36