Úřad průmyslového vlastnictví

Sbírka judikatury o vyváženosti mezi právem na informace a základními právy v EU a Podmínky pojištění soudních sporů v oblasti IP


Sbírka judikatury o vyváženosti mezi právem na informace a základními právy v Evropské unii

EUIPO Knowledge Circle Enforcement poprvé připravilo a v dubnu letošního roku zpřístupnilo veřejnosti Sbírku judikatury, která se zaměřuje na rovnováhu mezi právem na informace a základními právy v Evropské unii. Jejím cílem je poskytnout přehled příslušných rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie a vnitrostátních soudů v osmi vybraných členských státech EU. Sbírka judikatury neposkytuje analýzu těchto rozhodnutí, pouze jejich sumarizaci. Úplné znění zprávy.


Podmínky pojištění soudních sporů v oblasti duševního vlastnictví

Na žádost Evropské komise vypracovalo Evropské středisko pro sledování porušování práv duševního vlastnictví zprávu o podmínkách pojištění soudních sporů týkajících se práv duševního vlastnictví v Evropské unii. Zpráva poskytuje přehled stávajících poskytovatelů IP pojištění a informaci, jak tento produkt vnímají evropští držitelé práv duševního vlastnictví. Zpráva byla původně vypracována pouze pro Evropskou komisi a neposkytuje úplný přehled. Vzhledem k velkému zájmu zainteresovaných stran však bylo rozhodnuto, že bude zpřístupněna veřejnosti. Úplné znění zprávy.

Datum poslední aktualizace – 03.05.2018 15:58