Úřad průmyslového vlastnictví

Volná služební/pracovní místa


Fotografie

U nás na úřadě (pdf, 10,9 MB)


Formulář žádosti pro místo ve služebním poměru:

Vzor: Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo (doc, 81 kB)

Datum poslední aktualizace – 19.02.2019 14:57