Úřad průmyslového vlastnictví

Stížnosti 2019


 

Pořadové
číslo
Datum
podání
Název Stížnost Odpověď
4. 5.12.2019 Stížnost na postup správního orgánu


(pdf, 123 kB)


(pdf, 120 kB)

3. 8.7.2019 Prošetření odrůdy chmele Žatecký poloraný červeňák


(pdf, 40 kB)


(pdf, 98 kB)

2. 13.3.2019 Nedostatečná informovanost účastníků řízení


(pdf, 756 kB)


(pdf, 104 kB)

1. 13.3.2019 Průtahy v řízení v žádosti o informace dle zákona
č. 106/1999 Sb.


(pdf, 57 kB)


(pdf, 681 kB)

 

Datum poslední aktualizace – 07.01.2020 09:07