Úřad průmyslového vlastnictví

Stížnosti 2015


 

Pořadové
číslo
Datum
podání
Název Stížnost Odpověď
1. 4.3.2015 Postup Úřadu ve věci podání námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku 

*.pdf 
(74kB)

*.pdf 
(95kB)

2. 2.4.2015 Nahlédnutí do spisu jinou osobou 

*.pdf 
(215kB)

*.pdf 
(176kB)

3. 15.6.2015 Řízení o přihlášce užitného vzoru  

*.pdf 
(217kB)

*.pdf 
(75kB)

4. 10.6.2015 Odstranění textu užitného vzoru z databáze  

*.pdf 
(32kB)

*.pdf 
(31kB)

5. 15.7.2015 Zápis ochranné známky  

*.pdf 
(118kB)

*.pdf 
(103kB)

6. 14.10.2015 Informace Úřadu před přihlášením užitného vzoru  

*.pdf 
(123kB)

*.pdf 
(66kB)

7. 17.12.2015 Řízení o přihlášce ochranné známky  

*.pdf 
(99kB)

*.pdf 
(64kB)

8. 23.12.2015 Řízení o zápisu užitného vzoru  

*.pdf 
(270kB)

*.pdf 
(42kB)

9. 30.12.2015 Řízení o návrhu na zrušení patentu  

*.pdf 
(161kB)

*.pdf 
(47kB)

 

Datum poslední aktualizace – 13.01.2016 09:38