Úřad průmyslového vlastnictví

Stížnosti 2011


Poř. číslo Datum
podání
Název Stížnost Odpověď
1.
4.1.2011 Nesouhlas s postupem úřadu ve věci návrhu na zrušení a prohlášení neplatnosti

Document mime-type: application/pdf

(pdf, 226 kB)

Document mime-type: application/pdf

(pdf, 30 kB)

2.
19.1.2011 Nesouhlas s postupem úřadu ve věci návrhu na zrušení a prohlášení neplatnosti

Document mime-type: application/pdf

(pdf, 85 kB)

Document mime-type: application/pdf

(pdf, 46 kB)

3.
17.3.2011 Nesouhlas s postupem úřadu ve věci návrhu na výmaz užitného vzoru

Document mime-type: application/pdf

(pdf, 47 kB)

Document mime-type: application/pdf

(pdf, 17 kB)

4.
17.3.2011 Nečinnost úřadu ve věci obnovy řízení

Document mime-type: application/pdf

(pdf, 70 kB)

Document mime-type: application/pdf

(pdf, 18 kB)

5. 10.4.2011 Nesouhlas s postupem úřadu při řízení o přihlášce průmyslového vzoru

Document mime-type: application/pdf

(pdf, 219 kB)

Document mime-type: application/pdf

(pdf, 25 kB)

6. 8.8.2011 Zavádějící informace poskytnuté informačním střediskem ÚPV.

Document mime-type: application/pdf

(pdf, 25 kB)

Document mime-type: application/pdf

(pdf, 23 kB)

7. 8.8.2011 Průtahy, resp. nečinnost Úřadu při vyřizování žádosti.

Document mime-type: application/pdf

(pdf, 76 kB)

Document mime-type: application/pdf

(pdf, 26 kB)

8. 30.11.2011 Postup zápisu OZ

Document mime-type: application/pdf

(pdf, 41 kB)

Document mime-type: application/pdf

(pdf, 25 kB)

 9.  21.12.2011 Postup stanovení lhůty k podání odůvodnění rozkladu

Document mime-type: application/pdf

(pdf, 57 kB)

Document mime-type: application/pdf

(pdf,24,4 kB)

Datum poslední aktualizace – 31.01.2012 15:40