Úřad průmyslového vlastnictví

Stížnosti 2006


Poř. číslo Datum
podání
Název Stížnost Odpověď
1.
3.1.2006 Rozpor zápisu ochranné známky s platným právním předpisem (geografický název).
Document mime-type: application/pdf (pdf dokument o velikosti 168 kB)
Document mime-type: application/pdf (pdf dokument o velikosti 61,8 kB)
2.
11.1.2006 Průtahy v řízení o přihlášce ochranné známky.
Document mime-type: application/pdf (pdf dokument o velikosti 109 kB)
Document mime-type: application/pdf (pdf dokument o velikosti 50 kB)
3.
8.2.2006 Neprovedení výmazu průmyslového vzoru z rešeršní databáze.
Document mime-type: application/pdf (pdf dokument o velikosti 47,5 kB)
Document mime-type: application/pdf (pdf dokument o velikosti 52,4 kB)
4.
31.3.2006 Neprovedení obnovy zápisu ochranné známky v mezinárodním rejstříku ochranných známek.
Document mime-type: application/pdf (pdf dokument o velikosti 36,5 kB)
Document mime-type: application/pdf (pdf dokument o velikosti 44,7 kB)
5.
12.4.2006 Nespokojenost s rozhodnutím Úřadu ve věci návrhu na výmaz ochranné známky.
Document mime-type: application/pdf (pdf dokument o velikosti 71,8 kB)
Document mime-type: application/pdf (pdf dokument o velikosti 62,1 kB)
6.
26.4.2006 Průtahy v řízení odvolacího odboru při rozhodování o rozkladu (ochranná známka).
Document mime-type: application/pdf (pdf dokument o velikosti 29,4 kB)
Document mime-type: application/pdf (pdf dokument o velikosti 51,2 kB)
7.
14.4.2006 Pochybnosti o správnosti řízení Úřadu u přihlášky užitného vzoru.
Document mime-type: application/pdf (pdf dokument o velikosti 91,2 kB)
Document mime-type: application/pdf (pdf dokument o velikosti 55,3 kB)
8.
8.6.2006 Opakovaná stížnost - zápis nesmyslného užitnéha vzoru.
Document mime-type: application/pdf (pdf dokument o velikosti 42,9 kB)
Document mime-type: application/pdf (pdf dokument o velikosti 59 kB)
9.
3.10.2006 Rozpor mezi názory zaměstnanců Úřadu.
Document mime-type: application/pdf (pdf dokument o velikosti 85,8 kB)
Document mime-type: application/pdf (pdf dokument o velikosti 49,3 kB)
10.
7.11.2006 Rozdílné posuzování zápisné způsobilosti v řízení zápisném a řízení o prohlášení neplatnosti (sporném).
Document mime-type: application/pdf (pdf dokument o velikosti 153 kB)
Document mime-type: application/pdf (pdf dokument o velikosti 44,8 kB)

Datum poslední aktualizace – 30.10.2009 13:32