Úřad průmyslového vlastnictví

Telefonní seznam

Některá důležitá telefonní čísla:
- informační středisko 220 383 120

Pondělí 8:00 - 17:00
Úterý 8:00 - 16:00
Středa 8:00 - 17:00
Čtvrtek 8:00 - 16:00
Pátek 8:00 - 14:30
Spolupráce s médii
J. Dvornák 220 383 311, 603 151 011
 
Vedoucí oddělení vstupní a poplatkové
N. Klíčová 220 383 139
 
správní poplatky
A. Patelisová 220 383 261
P. Hájková 220 383 409  
 
Pondělí 08:00 - 17:00
Úterý 08:00 - 16:00
Středa 08:00 - 17:00
Čtvrtek 08:00 - 16:00
Pátek 08:00 - 14:00
udržovací poplatky 
R. Dundrová - národních patentů 220 383 147
J. Gaislová - evropských patentů 220 383 362
 
Vedoucí oddělení licencí
změny, převody, licence, zástavy
J. Hlavsová 220 383 475
 
Vedoucí oddělení rejstříků
J. Mrva 220 383 521
 
výpisy z rejstříku ochranných známek
B. Kučerová 220 383 453
H. Jírová      220 383 461
 
rejstřík přihlášek a ochranných dokumentů PV, PUV, PVZ, EP, SPC
(stav řízení, právní stav, výpisy z rejstříků)
B. Kučerová 220 383 453
H. Jírová 220 383 461 

Odbor ochranných známek - vedoucí oddělení
M. Krýslová - národní OZ 220 383 305
R. Stupková - národní OZ 220 383 254
S. Götzová - mezinárodní OZ 220 383 289    
 
Odbor patentový 
(řízení o přihláškách, sporná řízení PV, PUV, PVZ)
A. Fojtíková - chemie 220 383 412
D. Harantová - strojní a elektro (patenty, užitné vzory) 220 383 465
V. Převrátil - technologie (patenty, užitné vzory) 220 383 439
J. Sedláček - průmyslové vzory (design) 220 383 437 
 
Objednávky patentových dokumentů
studovna@upv.cz
 
Oddělení právní - vedoucí
E. Biskupová 220 383 315
 
Oddělení sporná řízení - vedoucí
I. Matajová - ochranné známky 220 383 321
  
Oddělení rozklady - vedoucí 
J. Heller - patenty, užitné vzory, průmyslové vzory 220 383 208
Z. de Korver - ochranné známky 220 383 201
M. Kloučková - ochranné známky 220 383 211 
 
Studovna pro veřejnost
tel: 220 383 129, fax: 224 311 566
e-mail:  studovna@upv.cz

Pondělí 8:00 - 17:00
Úterý 8:00 - 16:00
Středa 8:00 - 17:00
Čtvrtek 8:00 - 16:00
Pátek 8:00 - 14:30
 
objednávky publikací
Studovna pro veřejnost 220 383 129
 
Institut průmyslově právní výchovy - vedoucí
J. Engelová Pavková 220 383 256
 
studium, školení, kurzy
Ž. Hanzalová 220 383 110
 

 

Datum poslední aktualizace – 02.01.2020 12:33