Úřad průmyslového vlastnictví

Kontakty na představené/vedoucí oddělení Úřadu průmyslového vlastnictví


Útvar – funkce Jméno Telefon E-mail
Předseda Mgr. Ing. Josef Kratochvíl, Ph.D. 
CV
 (pdf, 129 kB)
220383228
Oddělení Kancelář úřadu      
vedoucí Ing. Josef Dvornák 
CV
 (pdf, 127 kB)
220383311
Odbor patentový      
ředitelka Ing. Eva Schneiderová, Ph.D. 
CV
  (pdf, 130 kB)
220383456
vedoucí oddělení průzkumu chemie Ing. Alena Fojtíková 220383412
vedoucí oddělení průzkumu strojní a
elektro
Ing. Daniela Harantová 220383465
vedoucí oddělení průzkumu technologií Ing. Václav Převrátil 220383439
Odbor ochranných známek      
ředitelka JUDr. Iva Koutná  
CV
  (pdf, 126 kB)
220383258
vedoucí oddělení ochranných známek I Mgr. Michala Krýslová 220383305
vedoucí oddělení ochranných známek II Mgr. Radka Stupková 220383254
vedoucí oddělení ochranných známek III Mgr. Silvie Götzová 220383289
Odbor patentových informací       
ředitel a představitel vedení pro
Integrovaný systém řízení
Ing. Miroslav Paclík, Ph.D. 
CV
  (pdf, 125 kB)
220383205
vedoucí oddělení vstupního a
poplatkového
Mgr. Naděžda Klíčová 220383139
vedoucí oddělení patentových fondů Ing. Eva Křováková 220383222
vedoucí oddělení Institutu průmyslově
právní výchovy
PhDr. Jana Engelová Pavková 220383256
vedoucí oddělení analýz a digitalizace

Mgr. Ing. Michal Verner

220383149
vedoucí oddělení rešerší Mgr. Hana Churáčková, Ph.D. 220383430
vedoucí oddělení strategie a řízení ICT Mgr. Luboš Vlk 220383230
Odbor mezinárodní a právní      
ředitelka JUDr. Světlana Kopecká 
CV
  (pdf, 127 kB)
220383327
vedoucí oddělení mezinárodního  Ing. Lucie Zamykalová, Ph.D. 220383363
vedoucí oddělení právního JUDr. Eva Biskupová 220383315
Odbor administrativní      
ředitel Ing. Vladimír Kloz, MSc., MBA 
CV
  (pdf, 124 kB)
220383346
vedoucí oddělení rejstříků Ing. Jan Mrva 220383521
vedoucí oddělení licencí JUDr. Jana Hlavsová 220383475
Odbor ekonomický       
ředitel Ing. Luděk Churáček 
CV
  (pdf, 124 kB)
220383340
vedoucí oddělení finančního Ing. Zuzana Bělohradská 220383503
vedoucí oddělení technických služeb Jaroslav Pánek 220383233
Oddělení rozklady I.      
vedoucí oddělení Rozklady I Ing. Jiří Heller 220383208
Oddělení rozklady II.      
vedoucí oddělení Rozklady II Mgr. Markéta Kloučková 220383211
Oddělení rozklady III.      
vedoucí oddělení Rozklady III Mgr. Zuzana de Korver 220383201
Oddělení sporných řízení      
vedoucí oddělení sporných řízení Ing. Iveta Matajová 220383321

 

Datum poslední aktualizace – 20.02.2020 08:58