Úřad průmyslového vlastnictví

Evidence přestupků v působnosti Úřadu průmyslového vlastnictví


Evidence přestupků je zpracována podle § 110 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, podle kterého je uloženo všem ústředním správním úřadům, do jejichž působnosti náleží úsek státní správy, na němž došlo k porušení právní povinnosti zakládající odpovědnost za přestupek, vypracovat každoročně přehled přestupků a zveřejnit jej způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Úřad průmyslového vlastnictví vypracoval přehled přestupků za právní předpisy, jež má v gesci na základě shromážděných materiálů od věcně příslušných útvarů, krajských úřadů a správních orgánů projednávajících přestupky." 

Výkaz přestupků za rok 2018 (xlsm, 186 kB)

Datum poslední aktualizace – 25.11.2019 12:10