Úřad průmyslového vlastnictví

Změny Společného prováděcího řádu k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek a Protokolu k této dohodě


 Dne 1.února 2019 vstupují v platnost změny Společného prováděcího řádu k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek a Protokolu k této dohodě, které byly přijaty  Shromážděním Madridské unie na zasedání  konaném ve dnech 3.-11. října 2016 v Ženevě.  Jde o nová pravidla 27bis a 27ter, která zavádějí možnost rozdělení a sloučení mezinárodního zápisu ochranné známky. Dále o pravidla 22, 32 a 40, kde byly provedeny související úpravy a o sazebník poplatků, který zahrnuje nový poplatek za rozdělení mezinárodního zápisu. Překlad změn je uveden v příloze.

 
O rozdělení mezinárodního zápisu ochranné známky, v němž je vyznačena Česká republika, pro některé výrobky a služby pro území České republiky je třeba žádat prostřednictvím Úřadu a zaplatit  poplatek ve výši 177 švýcarských franků (viz sazebník poplatků). Pokud jde o sloučení mezinárodních zápisů ochranných známek, v souladu s oznámením učiněném podle pravidla 27ter odst. 2 písm. b) že právní předpisy České republiky tento institut neupravují, nelze u Úřadu podávat žádosti o opětovné sloučení mezinárodních zápisů.