Úřad průmyslového vlastnictví

Volná služební/pracovní místa


Úřad průmyslového vlastnictví vypisuje výběrová řízení na následující služební/pracovní místa:

Volná služební místa 
Vrchní rada v oddělení právním

Volná pracovní místa

 

Podrobné informace