Úřad průmyslového vlastnictví

Volná služební/pracovní místa


Úřad průmyslového vlastnictví vypisuje výběrová řízení na následující služební/pracovní místa:

Volná služební místa 
Odborný referent v oddělení vstupním a poplatkovém 

Volná pracovní místa

 

Podrobné informace