Úřad průmyslového vlastnictví

Varování před společností TM Register


Varování: Nevyžádané nabídky/faktury společnosti TM Register

Úřad průmyslového vlastnictví upozorňuje přihlašovatele a vlastníky průmyslových práv na aktivitu společnosti TM Register; Tax n. 205892060; Maior T. Kavaldzhev 80, 6000 Stara Zagora, Bulgaria.

Společnost nabízí za poplatek zveřejnění informací v jejich databázi vedené na Internetu. Takováto služba nikterak nesouvisí ani s úředními rejstříky či databázemi vedenými Úřadem průmyslového vlastnictví ani s právní ochranou poskytovanou podle příslušných právních předpisů. Nevyužití nabízené služby nemá žádné právní účinky týkající se platnosti průmyslových práv.

Vzor nevyžádané nabídky/faktury:
Vzor č. 1 (pdf, 473 kB)
 

Pokud jste takovou nevyžádanou nabídku obdrželi, můžete ji zaslat na adresu: fraud@upv.cz

(Úřad uvítá zejména nabídky, které byly adresovány fyzickým osobám)

Více informací