Úřad průmyslového vlastnictví

Varování před společností TRE Service


Varování: Nevyžádané nabídky/faktury společnosti TRE Service

Úřad průmyslového vlastnictví upozorňuje přihlašovatele a vlastníky průmyslových práv na aktivitu společnosti TRE Service; Tax ID: 205033878, 1799 Sofia, District Mladost, Block-No 217, App. 127, Bulharsko.

Společnost nabízí za poplatek zveřejnění informací v jejich databázi vedené na Internetu. Takováto služba nikterak nesouvisí ani s úředními rejstříky či databázemi vedenými Úřadem průmyslového vlastnictví ani s právní ochranou poskytovanou podle příslušných právních předpisů. Nevyužití nabízené služby nemá žádné právní účinky týkající se platnosti průmyslových práv.

Vzor nevyžádané nabídky/faktury: 1 (pdf, 900 kB)

Pokud jste takovou nevyžádanou nabídku obdrželi, můžete ji zaslat na adresu: fraud@upv.cz

(Úřad uvítá zejména nabídky, které byly adresovány fyzickým osobám)

Více informací