Úřad průmyslového vlastnictví

Upozornění vlastníkům ochranných známek


V souvislosti s nabytím účinnosti novely zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, si dovolujeme upozornit vlastníky ochranných známek, že Úřad průmyslového vlastnictví (Úřad) nezapíše do rejstříku ochranných známek přihlašované označení na základě námitek podaných u Úřadu vlastníkem starší ochranné známky, která je shodná či podobná s přihlašovaným označením a je chráněna pro shodné nebo podobné výrobky či služby.

Vlastníci ochranných známek mohou sledovat nově podávané a zveřejňované přihlášky ochranných známek za účelem podání případných námitek proti zápisu buď ve Věstníku Úřadu, nebo v databázi ochranných známek.

Více informací o používání výše uvedených elektronických zdrojů mohou uživatelé získat na tel. 220 383 120 nebo na školeních pořádaných Úřadem pro veřejnost.

V případě zájmu o pravidelné monitorování podobných/shodných označení u nově přihlašovaných a zveřejňovaných přihlášek ochranných známek je možné obrátit se na patentové zástupce.