Úřad průmyslového vlastnictví

Umělá inteligence – studie


Na konci roku 2018 a v lednu roku 2019 vyšly 2 studie zabývající se inovacemi v oblasti umělé inteligence.

  1. Umělá inteligence – Evropská perspektiva
  2. Společné výzkumné středisko Evropské komise (JRC) vydalo v prosinci roku 2018 rozsáhlou publikaci k umělé inteligenci jako vědeckou podporu pro účely tvorby evropských politik. Tato studie představuje evropský pohled na umělou inteligenci, který je založen na nezávislém výzkumu a analýze s cílem oživit debatu na evropské úrovni.

    Artificial Intelligence: A European Perspective (pdf, 33,9 MB)

     

  3. Technologické trendy 2019 – Světová organizace duševního vlastnictví
  4. Světová organizace duševního vlastnictví vydala v lednu 2019 první studii v nové sérii “Technologické trendy”, která sleduje vývoj technologií prostřednictvím analýzy údajů o inovačních činnostech. Odhaluje trendy patentování inovací v oblasti umělé inteligence, přední hráče v průmyslové a akademické sféře, zeměpisné rozšíření patentové ochrany a vědeckých publikací týkajících se této oblasti. Závěry zprávy jsou okomentované více než 20 předními světovými odborníky, což může být zvláště zajímavé pro vedoucí představitele podniků, výzkumníky a politiky.

    WIPO Technology Trends – Artificial Intelligence