Úřad průmyslového vlastnictví

Trestná činnost v oblasti duševního vlastnictví a její vazby na jinou závažnou trestnou činnost


Cílem této zprávy je informovat příslušníky donucovacích orgánů a tvůrce politik o různých způsobech, jakými je trestná činnost v oblasti duševního vlastnictví provázána s jinými formami trestné činnosti.

Zpráva má podobu sbírky případů, která přináší příklady případů, v nichž je trestná činnost v oblasti duševního vlastnictví provázána s jinými formami trestné činnosti. 

Shrnutí

Celá zpráva