Úřad průmyslového vlastnictví

Rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ o otázce patentovatelnosti rostlin získaných v zásadě biologickými postupy


Velký stížnostní senát EPÚ rozhodl o otázce patentovatelnosti rostlin získaných v zásadě biologickými postupy (G 03/19 - papriky)

Velký stížnostní senát Evropského patentového úřadu ukončil právní nejistotu v oblasti biotechnologických vynálezů a ve svém rozhodnutí ze dne 14. května 2020 poskytl jasná vodítka, jak hodnotit patentovatelnost biotechnologických vynálezů týkajících se rostlin/zvířat nebo jejich částí získaných tradičními způsoby šlechtění. 
 
Podle příslušného rozhodnutí jsou rostliny ale i zvířata získané výlučně v zásadě biologickými postupy nepatentovatelné, přičemž toto rozhodnutí se neaplikuje na evropské patenty udělené před 1. červencem 2017 nebo na evropské patentové přihlášky v řízení do tohoto data s nároky na rostliny/zvířata získané výlučně v zásadě biologickými postupy.