Úřad průmyslového vlastnictví

Přistoupení EU k Ženevskému aktu Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních


Dne 13. listopadu 2019 vstoupily v platnost Rozhodnutí Rady o přistoupení Evropské unie k Ženevskému aktu Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních a Nařízení Evropského Parlamentu a Rady o opatřeních Unie po jejím přistoupení k Ženevskému aktu Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních. Dne 26. listopadu 2019 uložila EU u WIPO listinu o přistoupení k Ženevskému aktu. Ženevský akt vstoupí v platnost 26. února 2020 a týmž dnem jím začne být vázána i EU. Česká republika připravuje svůj přístup k Ženevskému aktu. V souvislosti s ním se připravuje novela zákona č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele.