Úřad průmyslového vlastnictví

PRAVIDLA PROVOZU ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ od 10. září 2020


Praha 9. září 2020

Podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 15757/2020-33/MIN/KAN ze dne 9. září 2020 k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2, a v souladu s usnesením vlády ČR č. 909/2020 o doporučení pro úřady k přijímání opatření proti šíření onemocnění COVID-19, se ode dne 10. září 2020 zavádí tato opatření:

Upřednostňuje se písemný, elektronický či telefonický kontakt klientů se zaměstnanci Úřadu:

  • telefonicky: +420 220 383 111, +420 220 383 XXX (linka)
  • e-mailem na adresy: posta@upv.cz, helpdesk@upv.cz
  • faxem: +420 224 324 718
  • datovou schránkou: ix6aa38
  • poštou na adresu: Úřad průmyslového vlastnictví, Antonína Čermáka 2a, 160 68 Praha 6 – Bubeneč

Informace určené pro veřejnost včetně online databází průmyslových práv jsou k dispozici na webových stránkách www.upv.cz.

Osobní kontakt s klienty, zejména osobní jednání, osobní podání písemných dokumentů a osobní placení správních poplatků, se umožňuje ve vstupní hale Úřadu, a to s užitím ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének. Termín osobní návštěvy se doporučuje dohodnout předem telefonicky nebo e-mailem.

Úřední hodiny:

Odborné útvary, informační středisko, studovna, pokladna
pondělí, středa 8:00 – 17:00
úterý, čtvrtek 8:00 – 16:00
pátek 8:00 – 14:30 (správní poplatky - pokladna do 14:00)

Podatelna
pondělí, středa 8:00 – 17:00
úterý, čtvrtek 8:00 – 16:15
pátek 8:00 – 14:45

Děkujeme za pochopení. Za případné komplikace se omlouváme.

Krizový štáb ÚPV