Úřad průmyslového vlastnictví

Výzva k podávání nominací na cenu Evropský vynálezce roku 2020


Evropský patentový úřad sděluje, že lze navrhovat kandidáty na cenu Evropský vynálezce roku 2020.

Cílem této ceny je ocenit mimořádné vynálezce z celého světa napříč různými obory. Nominovat kandidáta může kdokoliv – jednotlivci, instituce, podniky i kandidáti sami. Jedinou podmínkou je, aby byl kandidátovi udělen evropský patent a tento patent byl stále udržován v platnosti.

Cena má následující kategorie. "Průmysl" je zaměřen na úspěšné technologie patentované velkou evropskou společností, "Výzkum" je určen pro výzkumníky z vysokých škol a výzkumných organizací, "Malé a střední podniky" jsou zaměřeny vynálezy malých a středních podniků, "Neevropské státy" je široká kategorie pro všechny neevropské kandidáty, kterým byl udělen patent Evropským patentovým úřadem a "Celoživotní dílo" je zaměřeno na zásadní celoživotní příspěvek evropského výzkumníka.

Podrobné informace o ceně Evropský vynálezce roku, včetně přihlašovacího formuláře na ročník 2020, jsou uvedeny na webové stránce Evropského patentového úřadu.

Nominace je možné rovněž zasílat na e-mailovou adresu european-inventor@epo.org.

Prosíme, aby o zaslání nominace byl informován také Úřad průmyslového vlastnictví na adrese skopecka@upv.cz.

Konečný termín přihlášek (doručení do Evropského patentového úřadu) je 30. září. 2019.

Předání prestižních cen vynálezcům, kteří podstatně přispěli k růstu evropské ekonomiky, se tentokrát uskuteční 18. června 2020 v Monaku.