Úřad průmyslového vlastnictví

30.9. - Online seminář: Važte si svých inovací! Ochraňte si je!


Úřad průmyslového vlastnictví pořádá jako doprovodnou akci Týdne inovací 2020 a v rámci Inovační strategie České republiky pro zájemce z řad podnikatelů, pracovníků výzkumu a vývoje, studentů i širší veřejnosti online seminář: Važte si svých inovací! Ochraňte si je!

V průběhu semináře se účastníci seznámí s pojmy jako průmyslová práva a duševní vlastnictví a s jednotlivými předměty průmyslověprávní ochrany, včetně legislativy a informací o možnostech podávání přihlášek, průběhu řízení, požadavcích k udělení ochrany v ČR i zahraničí. V další části se budou představeny volně přístupné databáze průmyslověprávních informací a způsoby, jakými je možné v nich provádět rešerše.

--Termín: 30. 9. 2020 od 9,30 hodin

Pro účast na semináři není třeba instalovat žádný speciální software. Předem vám zašleme odkaz, jehož prostřednictvím se k semináři připojíte.

REGISTRUJTE SE, prosím, prostřednictvím systému, který je dostupný pod tlačítkem „Semináře“ na stránkách www.upv.cz.