Úřad průmyslového vlastnictví

3.4. - Seminář: Databáze Espacenet a databáze patentů a užitných vzorů ÚPV


Úřad průmyslového vlastnictví pořádá v rámci podpory mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro zájemce z řad podnikatelů, pracovníků výzkumu a vývoje, studentů i širší veřejnosti seminář zaměřený na podrobné seznámení s celosvětovou patentovou databází Evropského patentového úřadu Espacenet.

Předpokladem k absolvování semináře je základní znalost práce s databázemi.

--Termín: 3. 4. 2019 od 9,30 hodin
--Místo konání: Úřad průmyslového vlastnictví
--Vstup: ZDARMA

Více informací (pdf, 773 kB)
 

REGISTRUJTE SE, prosím, prostřednictvím systému, který je dostupný pod tlačítkem „Semináře“ na stránkách www.upv.cz.