Úřad průmyslového vlastnictví

Platby do EPÚ


Evropský patentový úřad oznámil, že k 31.8.2014 uzavře svůj účet u Československé obchodní banky a.s. EPO má s účinností od 1.9.2014 pouze jeden účet, na který je možné platit poplatky spojené s řízením o Evropském patentu.

Tento krok je odůvodněn nařízením EU č. 924/2009, které se týká přeshraničních plateb v EU, a podle něhož musí poskytovatel služeb účtovat stejné poplatky jak pro národní tak přeshraniční platbu v eurech. Uvedené nařízení se týká členských států EU, Islandu, Norska a Lichtenštejnska.

Následující účet Evropské patentové organizace je určen pro platby a převody peněz ze všech členských států:

IBAN: DE20 7008 0000 0333 8800 00

BIC: DRESDEFF700

Commerzbank AG

Promenadeplatz 7

80273 Munich

Germany

Účet je určen pro veškeré platby Evropskému patentovému úřadu.

Platby se provádějí v měně EUR.

Datum poslední aktualizace – 19.12.2017 10:42