Úřad průmyslového vlastnictví

Nabídka materiálů


Prezenční výpůjčky jsou základní službou poskytovanou veřejnosti ve studovně Úřadu průmyslového vlastnictví, Praha 6, ul. Antonína Čermáka 2a. Při osobní návštěvě studovny si lze vypůjčit patentovou literaturu, především popisy vynálezů, užitných vzorů a průmyslových vzorů, které byly zveřejněny nebo na ně byly uděleny příslušné ochranné dokumenty v tuzemsku či v zahraničí, ostatní doprovodnou literaturu, jako např. věstníky patentových úřadů, roční seznamy udělovaných ochranných dokumentů na vynálezy, třídníky apod. Systém půjčování je založen na systematickém uspořádání jednotlivých souborů ochranných dokumentů ve fondu podle Mezinárodního patentového třídění (dále MPT). Dokumenty z méně frekventovaných států jsou uloženy nikoliv podle MPT, ale v číselných souborech. V případě, že požadovaný popis vynálezu je uložen mimo budovu v mimopražském archivu, což se týká převážně starších dokumentů, je dodání tohoto dokumentu uživateli zabezpečeno na základě písemné objednávky do 7 dnů.

Datum poslední aktualizace – 25.04.2017 09:44