Úřad průmyslového vlastnictví

Rešerše na průmyslové vzory


Provádíme:

  • věcné (předmětné) rešerše, při které jsou vyhledávány průmyslové vzory, které mají nejblíže ke vzhledu vyobrazeného výrobku nebo které mají určité věcné zatřídění. Při požadavku na takovouto rešerši je nutné dodat dostatečně ilustrativní vyobrazení vzhledu výrobku;
  • jmenné rešerše, kdy jsou vyhledávány zapsané průmyslové vzory a/nebo přihlášky průmyslových vzorů, u kterých je původcem nebo přihlašovatelem/vlastníkem zadaná osoba/firma či název výrobku/designu;
  • číselné rešerše, při níž jsou vyhledávány průmyslové vzory podle čísla přihlášky nebo čísla zápisu.

Používáme online databáze průmyslových vzorů:

•   na území ČR:
    - databáze průmyslových vzorů Úřadu průmyslového vlastnictví
•   mimo území ČR
   - na území Evropské unie - databáze eSearch plus (EUIPO)
       - na území států tzv. Madridského protokolu či Madridské dohody - databáze mezinárodních zápisů Hague Express Database (WIPO)
   - na území jednotlivých států – volně dostupné databáze národních patentových úřadů vybraných států a databáze Design View (EUIPO) 

Způsob podání objednávky

Zájemce o rešerši vyplní formulář - objednávku rešeršních služeb, v níž specifikuje předmět rešerše, případně uvede všechny dostupné informace, které se k předmětu rešerše vztahují - vyobrazení, popis, název, jméno majitele, třídu Locarnského třídění, časové rozpětí a zejména teritorium, pro které má být rešerše provedena.
Písemnou objednávku rešerše lze podat osobně, poštou, faxem nebo e-mailem.

Výsledek rešerše

Rešeršním výstupem je přehled relevantních zapsaných průmyslových vzorů včetně vyobrazení (je-li k dispozici). Vzhledem k tomu, že je porovnáván vnější vzhled výrobku se zapsanými průmyslovými vzory v uvedených databázích (nikoliv jeho funkce), je výsledek rešerše vždy závislý na kvalitě dodaného vyobrazení. Doba zpracování je obvykle 30 dnů, nedohodne-li si zájemce s rešeršním specialistou jiný termín.

Cena za zpracování rešerše

Cena za rešerši je účtována dle platného ceníku. Cenu za rešerši nelze předem určit (stanovuje se dle náročnosti vyhledávání), avšak je možné v objednávce uvést cenový limit – v případě jeho pravděpodobného překročení rešeršér objednavatele kontaktuje a domluví další postup.

Datum poslední aktualizace – 12.11.2018 13:00