Úřad průmyslového vlastnictví

Rešerše na ochranné známky


Provádíme rešerše na označení:

  • slovní
  • obrazové (dříve: kombinované, slovní grafické, obrazové)
  • na jméno přihlašovatele / vlastníka (i historického)
  • historické rešerše - vyhledávání OZ, které již zanikly a které nejsou součástí národní databáze OZ. Vyhledávání je prováděno ve známkových věstnících a rejstřících z let 1868 – 1990. 

Používáme online databáze ochranných známek:

•   pro území ČR:
    - databáze ÚPV, která zahrnuje ochranné známky národní přihlášené u ÚPV, mezinárodní přihlášené u WIPO (s designací pro ČR nebo EU) a známky EU přihlášené u EUIPO.
•   mimo území ČR

   - databáze TMview – databáze ochranných známek účinných na území zúčastněných států
   - komerční databáze Corsearch Europe

Způsoby provedení rešerší

• na počkání v informačním středisku ÚPV

Pracovníci informačního střediska zpracovávají na počkání pouze rešerše na slovní označení a na jméno přihlašovatele/vlastníka OZ, a to pro území ČR.

• na základě písemné objednávky

K podání objednávky lze využít objednávkový formulář. Písemnou objednávku rešerše lze podat osobně, poštou, e-mailem či prostřednictvím datové schránky.

Rešerše jsou zpracovány do 30 dnů od doručení objednávky. Rešerše pro území ČR mohou být zpracovány v expresních termínech, a to do 3 dnů (příplatek 50 %) nebo do 24 hod. (příplatek 100 %).

Výsledek rešerše

Výsledkem informativní rešerše zhotovené z elektronických zdrojů, které byly k dispozici k datu provedení, je přehled dokumentů vyhledaných na základě kritérií uvedených objednavatelem a průvodní dopis, který obsahuje rešeršní strategii, použité informační zdroje a data jejich aktualizací.

Cena za zpracování rešerše

Zadavatel platí poplatek za zpracování každé rešerše a za výstupy dle aktuálního ceníku, a to po jejím vyhotovení převodem příslušné částky na účet ÚPV, na dobírku nebo v hotovosti (pouze při osobním převzetí).

Datum poslední aktualizace – 20.12.2018 11:31