Úřad průmyslového vlastnictví

Patentové rešerše (rešerše na technická řešení - vynálezy, užitné vzory)


Provádíme patentové rešerše:

  • na stav techniky
  • jmenné rešerše
  • na patentovou rodinu
  • na právní stavy dokumentů

Používáme online patentové databáze::

•   pro území ČR:
    - databáze patentů a užitných vzorů Úřadu průmyslového vlastnictví
•   v zahraničí
   - on-line patentové databáze Evropského patentového úřadu a Mezinárodní organizace duševního vlastnictví (WIPO), případně volně přístupné databáze dalších národních a mezinárodních patentových úřadů v zahraničí
   - placené databáze EPOQUEnet a STN.

Způsob podání objednávky

Zájemce o rešerši vyplní formulář - objednávku rešeršních služeb, v níž specifikuje předmět rešerše, případně uvede všechny dostupné informace, které se k předmětu rešerše vztahují - jména vynálezců, přihlašovatelů, majitelů, firem, klíčová slova a jejich synonyma v českém a anglickém jazyce (případně jiných jazycích), čísla dokumentů, Mezinárodní patentové třídění, třídění CPC.

Písemnou objednávku rešerše lze podat osobně, poštou, faxem nebo e-mailem.

Doba zpracování je obvykle 30 dnů. Neprovádíme expresní patentové rešerše.

Cena za zpracování rešerše

Cena za rešerši je účtována dle platného ceníku. Cenu za rešerši nelze předem určit (stanovuje se dle náročnosti vyhledávání), avšak je možné v objednávce uvést cenový limit – v případě jeho pravděpodobného překročení rešeršér objednavatele kontaktuje a domluví další postup.

Cena zahrnuje:

- náklady spojené s využíváním jednotlivých databází
- náklady spojené s prací rešeršéra
- náklady za tisk (obvykle titulních stran dokumentů)


Sledování vybraných oblastí techniky a permanentní zasílání nových patentových dokumentů

V případě zájmu o průběžné sledování stavu techniky v určitém oboru lze využít speciální službu Úřadu, která zajišťuje pravidelné zasílání nově publikovaných dokumentů nebo jejich částí. Bližší informace.
 

Datum poslední aktualizace – 25.01.2019 13:26