Úřad průmyslového vlastnictví

Rešerše a pravidla pro jejich poskytování


Rešeršní služby lze objednat pouze písemně - k podání objednávky doporučujeme využít objednávkový formulář.
Objednávku rešerše lze podat osobně, poštou, faxem nebo e-mailem.

Úřad průmyslového vlastnictví
Odbor patentových informací
Antonína Čermáka 2a
160 68 Praha 6 - Bubeneč

e-mail: objednavky@upv.cz
fax: 224 311 566

U všech objednávek je třeba uvést:
• adresu objednavatele, příp. fakturační adresu
• kontaktní údaje (telefon, email)
• zvláštní požadavky na fakturaci

Bližší informace o rešerších:

tel.: 220 383 120
       220 383 430

Objednavatel platí poplatek za zpracování + tiskové výstupy dle aktuálního ceníku. Poplatek je splatný po vypracování rešerše fakturou, dobírkou nebo v hotovosti (při osobním převzetí výsledku rešerše). 


UPOZORNĚNÍ

Výsledkem informativní rešerše zhotovené z elektronických podkladů, které byly k dispozici k datu provedení, je přehled dokumentů vyhledaných na základě údajů uvedených objednavatelem a průvodní dopis (obsahující přehled kladených rešeršních dotazů, použité informační zdroje a data jejich aktualizací).

Součástí zpracované rešerše není vyjádření Úřadu týkající se zápisuschopnosti ochranné známky/průmyslového/užitného vzoru či patentovatelnosti vynálezu a zároveň ani možných rizik souvisejících s případným podáním přihlášky.
Informativní rešerše nenahrazuje věcný průzkum přihlášky.


 

Datum poslední aktualizace – 12.11.2018 12:54