Úřad průmyslového vlastnictví

Rešeršní služby


Provádění různých druhů rešerší patentových, známkových a na vzhled výrobku patří ze strany veřejnosti k nejžádanějším službám. Profesionální rešeršéři Úřadu pracují s databázemi volně dostupnými na internetu a se specializovanými databázemi v zahraničních databázových centrech.

Datum poslední aktualizace – 25.04.2017 09:38