Úřad průmyslového vlastnictví

Specifikace činnosti střediska


Informace spojené s problematikou ochrany technických řešení či s řízením o přihláškách vynálezů a užitných vzorů, stejně jako informace spojené se známkoprávní problematikou.

Datum poslední aktualizace – 07.02.2019 08:52