Úřad průmyslového vlastnictví

Informační a konzultační středisko


Zaměstnanci Úřadu průmyslového vlastnictví odpovídají na dotazy související s ochranou průmyslového vlastnictví, poskytují všeobecné informace o jednotlivých institutech průmyslového práva, formálních požadavcích na přihlášky či okolnostech řízení o těchto přihláškách, o správních poplatcích a provádění rešerší.

Pracovníci informačního střediska neposkytují informace o nezveřejněných přihláškách, neurčují, jaký (typ OZ) – druh průmyslového práva si má přihlašovatel podat, neposuzují, zda jsou OZ, PVz, UVz, PV vhodná k přihlášení, nezatřiďují konkrétní OZ do tříd výrobků a služeb, nevyplňují přihlášky za přihlašovatele, neodpovídají na odborné právní dotazy vztahující se k průmyslovým právům. 

Úřední hodiny:
Po 8.00 – 17.00 hod.
Út  8.00 – 16.00 hod.
St  8.00 – 17.00 hod.
Čt  8.00 – 16.00 hod.
Pá 8.00 – 14.30 hod.


Datum poslední aktualizace – 25.04.2017 09:41