Úřad průmyslového vlastnictví

Informační služby


Základní informace o službách Úřadu

Úřad průmyslového vlastnictví zpřístupňuje fond světové i národní patentové literatury. V současné době má k dispozici přes 30 milionů dokumentů z více než 20 zemí, včetně dokumentů, na něž byly uděleny patenty na základě Dohody o evropském patentu a Smlouvy o patentové spolupráci. Úřad touto formou informuje veřejnost o stavu techniky a o službách, které poskytuje zpřístupněním fondu světové patentové literatury, ať již přímo při návštěvě studovny nebo na objednávku.

Vedle služeb, které poskytuje zpřístupňováním patentové literatury na klasickém nosičí (např. papír), Úřad poskytuje řadu služeb založených na využití výpočetní techniky. V současné době má možnost internetového vstupu do řady volně přístupných zahraničních databází i databázových center a vlastní rozsáhlou sbírku patentových dokumentů na CD-ROM, jak plnotextových, tak i rešeršních.

Řada služeb poskytovaných Úřadem je bezplatná. Zpoplatněny jsou služby, které jsou spojeny s mimořádnými náklady Úřadu, např. přístup do zahraničních databázových center nebo rešerše s využitím služeb informačního specialisty.

Datum poslední aktualizace – 17.01.2019 13:13