Úřad průmyslového vlastnictví

Formuláře


Elektronické formuláře určené pro on-line podání (s elektronickým podpisem, přes datovou schránku i bez elektronického podpisu)


PDF formuláře - elektronicky vyplnitelné, bez možnosti online podání

Jedná se o formuláře ve formátu pdf, které lze elektronicky vyplnit a následně vytisknout. Formuláře lze ukládat včetně vyplněných dat. Formuláře nejsou určené pro on-line podání.

Úřad průmyslového vlastnictví oznamuje, že od pondělí 19. 3. 2018 0:00 dochází ke změně variabilního symbolu pro platby správních poplatků evropských patentů. Nově bude variabilní symbol tvořen číslicí 2 a číslem evropského patentu, které je shodné s číslem zveřejnění evropské patentové přihlášky, tzv. Publication No. (např. EP 1 444 521 má VS 21444521). Od uvedeného data bude systém pro automatické párování plateb předpokládat použití variabilního symbolu v tomto novém tvaru.

Tato změna se týká pouze správních poplatků pro EP (placených na účet 3711-21526001/0710), nikoliv udržovacích poplatků pro EP.

Datum poslední aktualizace – 12.11.2018 13:22