Úřad průmyslového vlastnictví

Zahraniční databáze


Databáze a seznamy zapsaných označení původu a zeměpisných označení

Označení původu a zeměpisná označení ze třetích zemí chráněná v EU na základě dvoustranných dohod (informativní seznam bez právní závaznosti)

Datum poslední aktualizace – 10.02.2020 17:00