Úřad průmyslového vlastnictví

Databáze správních a soudních rozhodnutí


JUDIKATURA (SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ)

V tomto databázovém systému jsou uložena znění všech správních rozhodnutí předsedy Úřadu od roku 1999, rozsudky soudů ČR navazující na rozhodnutí Úřadu a rozhodnutí Evropského soudního dvora a Soudu prvního stupně týkající se práv vyplývajících z duševního vlastnictví. Veřejně přístupná znění rozhodnutí českých orgánů jsou z důvodu ochrany osobních údajů anonymizována.

Znění rozhodnutí Evropského soudního dvora a Soudu prvního stupně jsou převzata z internetových stránek Evropských společenství

Upozorňujeme, že za autentická znění rozhodnutí Evropského soudního dvora a Soudu prvního stupně lze považovat pouze znění uveřejněná v tištěné podobě Úředního věstníku Evropské Unie a ve Sbírkách rozhodnutí Evropského soudního dvora a Soudu prvního stupně.

Další rozhodnutí týkající se práv z duševního vlastnictví lze nalézt na:

Datum poslední aktualizace – 12.01.2016 08:24