Úřad průmyslového vlastnictví

Národní databáze


Databáze průmyslových vzorů

 

    Než začnete provádět rešerše v databázi průmyslových vzorů, přečtěte si prosím pozorně následující informace (pdf, 322 kB). Tato databáze obsahuje  české zapsané průmyslové vzory v rozsahu bibliografie a vyobrazení od č. zápisu 3500 a průmyslové vzory zapsané v EUIPO.

    Informace „Dotčeno změnou“ upozorňuje na skutečnost, že v dané věci probíhá správní řízení (např. vyřizování žádosti o převod), které může vést ke změně rejstříkových údajů. Bližší informace je možné získat z přehledu položek řízení, popřípadě o ně požádat Úřad průmyslového vlastnictví.
  • Seznam chybějících nebo neúplných zápisů v databázi průmyslových vzorů (pdf, 142 kB)
Databáze průmyslových vzorů - xml data

Datum poslední aktualizace – 19.12.2019 16:27