Úřad průmyslového vlastnictví

Databáze patentů a užitných vzorů


Národní databáze
Zahraniční databáze

UPOZORNĚNÍ
Rešerše uvedených databází nenahrazuje práci specialistů pro oblast průmyslově právní ochrany.
 

Datum poslední aktualizace – 09.08.2017 10:14