Úřad průmyslového vlastnictví

TMView


TMview je online nástroj, který umožňuje každému uživateli Internetu zdarma vyhledávat informace o národních ochranných známkách z mnoha zemí. Jedná se o multijazyčný systém, dostupný ve 29 jazycích, který na jednom místě poskytuje přístup k přihláškám a zápisům ochranných známek ze všech zemí EU a dále z vybraných evropských i mimoevropských zemí. TMview nyní umožňuje přístup k cca 25 milionům ochranných známek.
Informace obsažené v databázi jsou poskytovány národními úřady, které jsou zodpovědné za obsah a každodenní aktualizaci a lze tedy říci, že TMview odráží aktuální obsah rejstříků ochranných známek vedených jednotlivými zúčastněnými úřady.

TMview lze využít pro:
 

  • vyhledávání ochranných známek
  • kontrolu, zda již není zapsána ochranná známka shodná či  podobná vaší zamýšlené známce
  • získání informací o ochranných známkách konkurence
  • poskytování informací pro průzkum přihlášky ochranné známky

Co lze najít v TMview?
 

  • přístup k cca 25 miliónům přihlášek a zapsaných ochranných známek v okamžiku jejich zveřejnění
  • podrobné informace o ochranných známkách (právní stav, vyobrazení, seznam výrobků a služeb atd.)
  • odkaz na národní databáze
  • možnost stahovat a tisknout dokumenty
  • nejaktuálnější informace přímo z oficiálních rejstříků ochranných známek

Bližší informace najdete na webové stránce www.tmview.europa.eu.

Datum poslední aktualizace – 02.03.2015 08:08