Úřad průmyslového vlastnictví

Předchozí verze třídění


Mezinárodní třídník výrobků a služeb pro účely zápisu ochranných známek (10. verze/2016)

Dnem 1.ledna 2012 vstoupila v platnost nová 10.verze Niceského třídění výrobků a služeb.

Mezinárodní třídník výrobků a služeb pro účely zápisu ochranných známek (9. verze)

Dnem 1.ledna 2007 vstoupila v platnost nová 9.verze Niceského třídění výrobků a služeb. Všechny přihlášky ochranných známek podané od 1. ledna 2007 musí být zatříděny podle nové verze, přihlášky podané do 31.12.2006 se nepřetřiďují.

  • I. část obsahuje ve sloupcích řazená česká, anglická a francouzská hesla, včetn tzv. základního kódu Mezinárodního třídění výrobků a služeb a číselné označení třídy, vše v abecedním uspořádání.
  • II. část obsahuje opět ve sloupcích řazená česká, anglická a francouzská hesla, základní kód a číselné označení třídy, vše v uspořádání podle tříd a v abecedním pořádku v každé třídě.

Mezinárodní třídění obrazových prvků ochranných známek (pdf, 1,70 MB)
VÍDEŇSKÉ TŘÍDĚNÍ
7. vydání, 2013
 

Výchozím jazykem pro abecední uspořádání je čeština.

Heslo označené hvězdičkou je heslo hlavní, obecné a může se jako blíže specifikované vyskytovat i v jiných třídách.

Datum poslední aktualizace – 21.11.2018 10:30