Úřad průmyslového vlastnictví

Třídník - průmyslové vzory


DesignClass – databáze určení výrobků (názvů průmyslových vzorů)

V rámci Konvergenčního programu CP 7 – Harmonizace určení výrobků byla vytvořena harmonizovaná databáze určení výrobků (názvů průmyslových vzorů). Databáze je založena na klasifikační struktuře Locarnského třídění, zahrnuje výrobky uvedené v Locarnském třídníku a obsahuje mnoho dalších určení výrobků.
Úřad doporučuje přihlašovatelům, aby pro názvy průmyslových vzorů a určení výrobků používali přednostně termíny z této harmonizované databáze DesignClass.

DesignClass
 

Mezinárodní třídění pro průmyslové vzory (12. vydání, platné od 1.1.2019) 

Datum poslední aktualizace – 02.01.2019 13:58