Úřad průmyslového vlastnictví

Objednávka ročenky


Ročenka Úřadu je distribuována zdarma. V případě zájmu může být objednána na adrese:

Úřad průmyslového vlastnictví
Antonína Čermáka 2a
160 68 Praha 6

nebo na:

tel: 220 383 204
fax: 224 311 566
e-mail: imrazkova@upv.cz

Datum poslední aktualizace – 09.08.2017 10:32