Úřad průmyslového vlastnictví

Prozrazení a utajení


Prozrazení a utajení

Tento oddíl je svým způsobem úvodem k části 5: Ochrana Vaší myšlenky. Nebezpečí prozrazení je skutečné a je třeba je brát vážně, hned jak začnete uvažovat o svém vynálezu.

Je důležité pochopit, že ochrana myšlenky proti prozrazení není totéž jako ochrana myšlenky proti porušení práv.

Ochrana myšlenky proti prozrazení závisí velkou měrou na Vašich vlastních rozumných opatřeních, která byste měli podnikat ode dne, kdy jste poprvé začali o myšlence uvažovat. Ochrana myšlenky proti porušení práv závisí do značné míry na správném využití formálních právních postupů v okamžiku, kdy nastane správný čas pro jejich využití. Proto jsou části 1 – 4 uvedeny dříve než část 5!

(Výjimkou je část 5 > Důvěrné informace a smlouvy o utajení, kterou je vhodné číst současně s tímto oddílem.)

Hodnocení rizika prozrazení

Prozrazení myšlenky bez adekvátní právní ochrany je vždy nebezpečné. Hlavní rizika jsou:

 • Někdo může využít znalost Vaší myšlenky pro vlastní zisk – což obvykle znamená Vaši ztrátu.
 • Pokud nyní něco prozradíte, nemusíte později získat hodnotný patent.

V nejranějších fázích myšlenky má mnoho vynálezců dvojí problém:

 • Obvykle nelze doporučit příliš brzkou žádost o patent. Načasování podání přihlášky patentu může být klíčové – viz část 5 > Postup patentování.
 • Abyste však s vynálezem pokročili, určitému prozrazení se možná nevyhnete.

Jak byste tedy měli chránit svou myšlenku v raných fázích vývoje?

Rizika prozrazení spadají zhruba do dvou kategorií:

 • Prozrazení jednotlivcům během soukromých schůzek.
 • Tento typ rizika lze omezit, pokud učiníte alespoň základní opatření (jsou popsána níže).

 • Veřejné prozrazení
 • Zde není nebezpečí tolik zřejmé. Problematické oblasti jsou především:

  • Mediální publicita a soutěže. Obojí může být užitečné poté, co jste právně ochránili svoji myšlenku, ale v žádném případě předtím.
  • Vynálezy vzniklé jako studentské projekty – zejména, pokud se požaduje vystavení nebo zveřejnění Vašeho díla. Učitelé si často neuvědomují, že jakékoli veřejné vystavení myšlenky právně představuje prozrazení a může mít vážné důsledky.


Komu můžete důvěřovat?

Bezpečné by mělo být prozrazení detailů o myšlence osobám, jejichž profese po nich vyžaduje zachování mlčenlivosti při veškerém jednání s klienty. Mezi tyto osoby patří patentoví zástupci, další právní odborníci a zaměstnanci národních úřadů DV. Měli by sem patřit i státní úředníci, jako jsou obchodní a techničtí poradci a správci režimů financování.

Jednáte-li s kýmkoli jiným – především se společnostmi – neprozrazujte nic, pokud (a) nemáte k dispozici podepsanou smlouvu o utajení (NDA) a (b) nevyužíváte bezplatné formy právní ochrany, jako je autorské právo či právo k nezapsanému vzoru (podrobnosti jsou uvedeny v části 5).


Strategie ohledně prozrazení

Čemu byste se měli vyhnout:

 • Přehnané utajování.
 • Požadavek platby před zveřejněním jakýchkoli údajů o myšlence.

Budete-li používat tyto negativní taktiky, málokdo Vám bude ochoten nebo schopen pomoci. Postupujte raději takto:

 • Předtím, než budete hovořit se společnostmi nebo jednotlivci, kteří nejsou vázáni závazkem mlčenlivosti (ať již z titulu profesionálního kodexu nebo podepsané NDA), rozhodněte, kolik jim můžete sdělit, aniž byste popisovali invenční aspekty své myšlenky. Pokud zhruba představíte, o co jde („Jde o novou past na myši”), může to být bezpečné. Prozrazení, v čem spočívá novost myšlenky, může být nebezpečné.
 • Čím více diskutujete o technických aspektech své myšlenky, tím je větší riziko prozrazení tajemství. Zkuste se raději zaměřit na představení konkurenčních výhod svého vynálezu: například „je levnější”, „je spolehlivější”, „má snadnější použití”.
 • Zaujměte diplomatický, avšak pevný postoj ohledně potřeby omezit prozrazení. Pokud lidé, s nimiž hovoříte, vyžadují další podrobnosti, trvejte na podepsání NDA. Pokud odmítnou NDA podepsat, nejednejte s nimi! I když NDA podepíší, prozraďte co nejméně.
 • I když jste chránění NDA, buďte velmi opatrní v tom, co prozradíte odborníkům ze své oblasti vynálezectví. Stačí jim pár drobných detailů, aby dokázali odhadnout unikátní vlastnosti Vašeho vynálezu.

Datum poslední aktualizace – 12.10.2010 10:44