Úřad průmyslového vlastnictví

Strategie ohledně prototypů


První prototypy

První prototypy jsou určeny pouze pro Vás. Nikdo jiný je nemusí vidět, takže je lze vyrobit z jakéhokoli vhodného levného materiálu. Jejich účelem je:

 • Přesvědčit Vás, že Vaše myšlenka funguje.
 • Umožnit Vám vyřešení nebo alespoň zjištění technických a konstrukčních problémů.
 • Umožnit Vám zdokonalení myšlenky cestou pokusu a omylu.

Pokud můžete, používejte v této fázi co nejvíce počítačem podporované projektování (CAD). CAD Vám významně ušetří čas a náklady a rovněž Vám může poskytnout mnoho dalších údajů, které by bylo obtížné nebo nemožné shromáždit z fyzických prototypů.

Doporučujeme, abyste od fáze prvního prototypu nepostupovali dál, dokud nevyřešíte všechny problémy a případně nevylepšíte design. Může to být frustrující, ale řešení problémů nebo přepracování designu Vaší myšlenky v pozdější fázi bude pravděpodobně mnohem obtížnější a nákladnější.
 

Konečné neboli předváděcí prototypy

To jsou prototypy, které použijete při předvádění své myšlenky dalším lidem – především potenciálním investorům nebo nabyvatelům licence. Jejich vzhled a výkon by se měl co nejvíce podobat hotovému výrobku. Hlavní důvody jsou:

 • Většina potenciálních investorů nebo nabyvatelů licence chce vidět myšlenky s co nejmenším počtem nevyřešených problémů, neboť to snižuje jejich riziko.
 • Pouze málo lidí si je schopno při prohlédnutí hrubého prototypu v rané fázi představit hotový kvalitní výrobek.
 • Čím více se prototyp blíží hotovému výrobku, tím více se dozvíte o konstrukčním, výrobním a nákladovém aspektu své myšlenky. Tyto znalosti budou neocenitelné, až budete lidi přesvědčovat o technické a komerční realizovatelnosti své myšlenky.

Při výrobě konečného prototypu budete možná potřebovat odbornou pomoc: tu může poskytnout například konstruktér nebo společnost specializující se na prototypy. Vynaložené náklady se mohou vyplatit, umožní-li ostatním lidem lépe si uvědomit (a) potenciál Vašeho vynálezu a (b) Vaši vlastní profesionalitu a oddanost věci.

Pokud však využijete služeb odborníků, snažte se vyvarovat zbytečných nákladů. Návrh a výroba zcela originálního prototypu mohou být nákladné. Daleko levnější je použít alespoň některé standardní průmyslové komponenty nebo části „vypůjčené” z existujících výrobků. Musíte si stanovit rozpočet, který vyvažuje kvalitu a cenovou přijatelnost, a vždy byste měli mít pochybnosti o každém návrhu, který podstatně zvyšuje náklady a přináší pouze okrajové zlepšení funkce nebo vzhledu.
 

Hotový výrobek

Nejlepší formou konečného prototypu je bezpochyby prodejný výrobek. Můžete tak prokázat, že se Vaše myšlenka prodává (i když pouze v malém měřítku), a budete mít k dispozici zásobu vzorků, abyste urychlili proces hodnocení ze strany společností. Tato strategie není vhodná pro každý vynález, stojí však za zvážení, je-li poměrně malý rozdíl mezi cenou jediného prototypu a cenou zkušební série (například 100 dalších jednotek). Pro většinu výrobních způsobů platí, že nejvyšší náklady připadají na nastavení výroby; výrobky samotné stojí relativně málo.
 

Funkční prototyp plus model

Pokud si nemůžete dovolit vysoce kvalitní prototyp, přijatelnou alternativou je kombinace nejlepšího z prvních prototypů (na němž předvedete výkon) a nefunkčního modelu (na němž předvedete vzhled). Na model můžete využít levný opracovatelný materiál – například natřené dřevo bude zastupovat plast.
 

Krátké video

Video může představovat důležitý podpůrný materiál v těchto případech:
 

 • Prototyp má dlouhý provozní cyklus.
 • Předvedení prototypu vyžaduje návštěvu přímo na místě nebo zvláštní prostředí.
 • Musíte lidem předvést použití prototypu.
 • Nelze zaručit funkčnost prototypu při každé příležitosti.
 • Musíte zaznamenat jedinečnou událost: například zkoušky prototypu testovaného s konkurenčními výrobky.

Sestříhejte video tak, aby netrvalo déle než několik minut. Nemělo by totiž zabrat příliš mnoho času z typické první schůzky, která obvykle trvá 30 – 45 minut.

Video lze snadno zkopírovat a bude se počítat jako prozrazení. Buďte tedy obezřetní a (a) zajistěte, že je Vaše myšlenka přiměřeně právně ochráněna, a (b) neumožněte neoprávněné shlédnutí a kopírování videa. Samo video byste měli ochránit autorským právem (část 5).
 

Další podpůrné materiály

Mezi další materiály, které Vám pomohou prezentovat myšlenku, patří:
 

 • Obal výrobku. Kvalitní obal může představovat nákladnou záležitost, a tak se příslušné úsilí vyplatí, pouze pokud má obal pro cílový trh větší význam, než je obvyklé.
 • Návrh reklamy nebo prospektu, abyste dali najevo, jakou máte představu o marketingu výrobku.
 • Webové stránky, na něž umístíte informace o své myšlence. Může jít o levný způsob, jak vyhovět požadavku na obchodní informace. Požádejte však o radu patentového zástupce, abyste neprozradili nic, co by mohlo ohrozit budoucí přihlášku patentu.

Datum poslední aktualizace – 01.12.2011 15:29